Zastupitelstvo obce

Starostka:     

 •                    Eva Baťková

 

Místostarostka:      

 •                    Ing. Anna Pochobradská

 

Zastupitelé: 

 •                    Ing. Stanislav Valášek
 •                    Bc. Ondřej Kopista
 •                    Bc. Šárka Portyšová
 •                    Ing. Pavel Smetana
 •                    František Hromádko
 •                    Ing. Věra Součková
 •                    MVDr. Luboš Souček

 

Kontrolní výbor:

 • předseda:    Bc. Ondřej Kopista
 • členové:      Bc. Šárka Portyšová, MVDr. Luboš Souček

 

Finační výbor:

 • předseda:   Ing. Stanislav Valášek
 • členové:     Ing. Věra Součková, Ing. Pavel Smetana

 

Stavební komise:

 • předseda:   František Hromádko
 • členové:     Bc. Ondřej Kopista, Otokar Sádek

 

 

 

 

                                             

 

 

  
 

Celý výpis akcí