Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2025 obce Úhřetice 16. 8. 2019 31. 12. 2025

Rozpočet a rozpočtová opatření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 1/2023 15. 5. 2023 30. 6. 2024
Schválený rozpočet pro rok 2023 7. 12. 2022 31. 3. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice pro rok 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023

Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
FIN sestava za obce k 31.12.2022, rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Rozvaha MŠ k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Výsledovka MŠ k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Inventarizační zpráva za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úhřetice za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024

Rozpočet MŠ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na roky 2021 - 2023 18. 1. 2021 31. 12. 2021

Mikroregion Chrudimsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet pro rok 2023 MCh 22. 2. 2023 30. 6. 2024

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 2. 8. 2023 2. 10. 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. 2. 2023 30. 6. 2024
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových - informace pro veřejnost 23. 8. 2022 31. 12. 2023

Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 21. 2. 2023 21. 2. 2026
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 19. 2. 2022 19. 2. 2025
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 18. 1. 2022 19. 1. 2025
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24. 2. 2021 24. 2. 2024


 
 

Celý výpis akcí