Dotace

Oprava povrchu polní cesty na pozemku p.č. 1155 v k.ú. Úhřetice -  1. etapa

Předmětem je rekonstrukce povrchu stávající polní cesty na pozemku p.č. 1155 v k.ú. Úhřetice s doplněním výhyben  a silničního propustku.

Celková délka realizovaného úseku je  585,5 m.

/files/dokumenty/13-fotodokumentace-podpis.pdf 
 

Celý výpis akcí