Úvod

Hlášení o havárii vedení pitné vody - vzhledem k havárii vedení pitné vody byla přerušena její dodávka. Termín odstranění havárie dle informace Vodárenské společnosti Chrudim nelze zatím stanovit. Pro zajištění zásobování pitnou vodou je přistavena cisterna na návsi.

Děkujeme za pochopení

 

Z důvodu dovolené ve dnech 7.- 8. července 2022 bude  Obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení

 

V pátek 20. 5. 2022 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení

 

Firma Svoboda Lučice - v sobotu 7. května 2022 v 12.20 hodin na návsi u hasičské zbrojnice prodávat nosné kuřice stáří 19 týdnů  - cena 205,- Kč/kus, barva červená a černá a rozkrmenné krůty, stáří 7 týdnů, cena 300,- Kč/kus - krůty nutné objednat na tel. 569 489 358

 

Sběr nebezpečného odpadu - v sobotu 21. 5. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin na sběrném místě v Úhřeticích - seznam svážených odpadů: olej v uzavřených nádobách, olejové filtry, chemikálie, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, obaly obsahující nebezpečné látky, brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů, baterie, autobaterie, zářivky apod.

 

Sbírka pro charitu - sběr oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, deky, polštáře, přikrývky - od pondělí 9.5.2022 do pátku 20.5.2022 na obecním úřadě v Úhřeticích

 

Kotlíkové dotace - informace

 

Nově zde naleznete příspěvky, které se týkají nabídky pomoci pro osoby přicházející z Ukrajiny.
 

Síť pomoci a podpory na Chrudimsku (SPONA) https://spona.chrudim-city.cz

 

Městská knihovna Chrudim - "Knihovna pomáhá"

 

Leták - zlepšení kvality ovzduší v obcích

 

Plakát (Obecný plakát KACPU) v ukrajinském jazyce, obsahující základní  informace o umístění, provoz a činnost Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích

 

Leták -  praktické otázky - dodavatele poslední instance

 

Úřad práce - pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

 

Finanční úřad pro Pardubický kraj - informace

 

Leták - Radon na pracovišti

 

Leták - informace ke změně dodavatele energii

 

CNL Invest - vyžádejte si "vyjádření o existenci nadzeních nebo podzemních sítí"

 

Leták Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

 

Leták Krajského ředitelství policie Pardubického kraje

 

Farní charita Chrudim

 

CETIN - vysokorychlostní internet po pevné sítí - Úhřetice .- leták

 

 

Informace týkající se novely zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Volbiště

 

  
 

Celý výpis akcí