Úvod

Od pátku  7. června 2024 do pátku 14. června 2024 bude Obecní úřad Úhřetice uzavřen z důvodu dovolené, v pondělí 10. června 2024 budoui zrušeny i úřední hodiny od 17:00 do 19:00 hodin a uzavřena knihovna. Děkujeme za pochopení

 

Hlášení rozhlasu 28. 5. 2024

1. V sobotu 1. června 2024 od 9:00 do 11:00 hod. se na sběrné místě v Úhřeticích uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Donést můžete doleje, olejové filtry, chemikálie, barvy, obaly od nebezpečných látek, baterie a zářivky. Pneumatiky lze odevzdat v poštu 4 kusů na číslo popisné, případně na 1 byt v bytovém domě za rok. Domácí spotřebiče (pračky, ledničky, sušičky a drobné domácí spotřebiče, televize, monitory a osobní počítace) můžete ponechat v obě od 9:00 do 11:00 hodin před domem a členové SDH Úhřetice  budou tyto spotřebič svážet.

2. Mateřská škola Úhřetice organizuje od pondělí 3. června do pátku 7. června 2024 sběr papíru. Sbírají se zvlášť: 1. noviny, 2. časopisy, kancelářský papír, 3. kartony a lepenky a 4. smíšený papír. Kontejner bude umístěn v zahradě Mateřské školy u kaštanu.

 

Obecní úřad Úhřetice bude ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2024 uzavřen. Děkujeme za pochopení

 

Sobota 11. května 2024 od 16:00 hodin v kostele ČCE Dvakačovice koncert "A CORDE QUARTET"

 

Prodej kuřic v pátek 24. května 2024 v 13.25 hodin na návsi

 

SDH Vejvanovice Vás zvou na okrskovou soutěž v požárním útoku v sobotu 11. 5. 2024 od 9:00 hodin

 

Mateřská škola Úhřetice, organizuje soutěž ve sběru papíru. Sbírají se zvlášť 1. noviny, 2. časopisy, kancelářské papíry, knihy a sešity bez desek (do tohoto balíku můžete přidat noviny) 3. lepenka a kartony a za 4. smíšení papír (upřednostňujeme papír roztříděný - viz předchozí body). Termín: od pondělí odpoledne 3.6.2024 do pátku ráno 7.6.2024. Sběrné místo: na školní zahradě mateřské školy (u kaštanu) bude přistaven kontejner. Sběr přivážejte kdykoliv. Balíčky s papírem noste nejlépe převázané provázkem.  Mateřská škole předem moc děkuje

 

Military klub Ostřešany si Vás dovoluje pozvat na zahájení sezóny otevření Pozorovatelny civilní ochrany na mikulovickém kopci. K pozorovatelně se dostanete po polní cestě, která vede od mikulovikého kostela. Otevřeno máme tuto sobotu od 9:00 do 18:00 hodin a také v neděli o 9:00 do 14:00 hodin. V sobotu máme pro děti připravený bohatý doprovodný program a to pálení čarodejnic, hru při plnění různých úkolů a také diskotéku. Návštěvníky čeká nejen prohlídka objektu pozorovatelny, ale také zdravotnická expozice, výstava spojovací techniky, vojenská technika a další řada novinek.

 

Beseda s Andreou a Josefem Sodomkovými 18. dubna 2024 od 17:00 hodin na faře ve Dvakačovicích

 

Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektrické energie

 

Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light - na našem území se totiž začali objevovat subjekty, které nabízí zpracování žádosti o dotaci v rámci NZÚ light. Tyto subjekty nemají oprávnění vydávat Odborné posudky a Závěrečné zprávy, kterou jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. V některých případech se dokonce snaží ze žadatelů získat administrativní poplatek za vyřízení žádosti a doporučují konkrétní firmy, které by následnou realizaci provedly. V případě zájmu o dotaci přes Novou zelenou úsporám light je třeba kontaktovat vždy MAS, případně EKIS. Tyto subjekty jsou oprávněny k vydávání Odobrných posudků a závěrečných zpráv. Terenní pracovník MAS pak s každým žadatelem postupně projde celou administraci žádostí a srozumitelně vysvětlí, co všechno je k dotaci potřeba zajistit. Veškeré služby poskytované MAS jsou zcela zdarma. Kontakt na terénního pracovníka: Bc. Roman Jeníček, tel. 604 199 180 nebo e-mail roman.jenicek@maschrudimsko. cz

Obecní úřad Úhřetice bude v pátek 8. března 2024 uzavřen z důvodu školení.

 

Obec Úhřetice Vás srdečně zve v pátek 22. března 2024 od 19:30 hodin na "Obecní ples"

 

České dráhy, a.s., Oblastní ředitelství osobní dopravy Střed  informuje o výlukách na železniční trati číslo 016 Holice - Chrudim, které budou probíhat v úseku Holice - Moravany, ve dnech 4. a 5. března 2024 vždy od 8:00 hod. do 14:30 hod.. Následně na stejné trati budou ve dnech 6. a 7. března 2024 vždy od 8:00 hod. do 16:20 hod.  probíhat také výluky v úseku Moravany - Chrudim. Účelem výluk jsou opravné práce a kácení porostu ve vyloučených úsecích. Po dobu výluk budou vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou ve vyloučeném úseku v časech dle výlukového jízdního řádu.

 

ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny č. 110060926271 v k.ú. Úhřetice dne 12. 3. 2024 od 7:30 hod. do 15:00 hod a to č.p. 7,9,10,13,20,36,51,52,58,61,65,66,69-75,77,78,79,81-88,91,92,96,97,101-105,107-113,115,116,117,118,120-132,137,140,142,143,148, č. ev. 1-5,7,9,10,11,12,18,21,22,23 a parcelní č. 21/8, 193, 443/1, 452/111, 452/112, 452/118,1090,1288/2

 

 

Obec  Úhřetice Vás srdečně zve na "Velikonoční jarmark a tvoření pro děti"  v neděli 24. 3. 2024 od 10:00 hod. do 16:00 hodin v Multifunkčním sále v Úhřeticích

 

Běžecký oddíl Vejvanovice za podpory Obce Vejvanovice pořádá v sobotu 30. března 2024 "Vejvanovický velikonoční cross"

 

Obec Vejvanovice pořádá v sobotu 23.3.2024 od 20:00 hodin "Obecní ples" v sále obecní hospody Vejvanovice

 

Firma Svoboda-Lučice drůbežárna Vadín, www.drubezsvoboda.cz bude ve čtvrtek 14. března 2024 v 13:25 hodin na návsi u hasičské zbrojnice prodávat nosné kuřice stáří 19 týdnů, cena 275,- Kč/kus. Možno objednat na tel. 569 489 358 nebo na e-mail  svoboda.lucice@seznam.cz

 

Nezisková organizace "Veselá věda" pořádá příměstské tábory ve Spolkovém domě, Rooseveltova 490, 537 01  Chrudim v termínech 15.7.2024 - 19.7.2024 a 12.8.2024 - 16.8.2024

 

Kulturní dům Holice Vás zve 3. března 2024 od 16:00 hodin na "Rodinnou zábavu na MAXxXIMUM Zdeňka Polacha"

 

Obecní úřad Úhřetice bude od  19. 2. 2024 do 23. 2. 2024 uzavřen z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení

 

Obec  Úhřetice Vás srdečně zve na "Velikonoční jarmark a tvoření pro děti"  v neděli 24. 3. 2024 od 10:00 hod. do 16:00 hodin v Multifunkčním sále v Úhřeticích

 

Český statistický úřad bude na území Úhřetic provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2024.

Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na životní podmínky domácnosti. Šetření probíhá každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stejným obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data a sociální situaci jejich obyvatel. Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ, průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu a případně svým občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možné ověřit na internetových stránkcáh ČSÚ na tomto odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele a dále na pracoviště KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 703 462 104

 

Divadelní představení "Queensland"  - detektivní komedie ze staré dobré Anglie, v pátek 8. března 2024 od 19:00 hodin v sokolovně Tuněchody

 

 

 

  
 

Celý výpis akcí