Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
 

Celý výpis akcí