Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Parlamentu ĆR 
 

Celý výpis akcí