Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. 9.2022 
 

Celý výpis akcí