Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané dne 7. a 8. června 2024 
 

Celý výpis akcí