Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2022 
 

Celý výpis akcí